מדיניות פרטיות

 

ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של חברת WEDOMEDIA LTD. הפועלת באתר: https://wedomedia.co.il/

מובהר כי שימוש בכל דף ודף באתר או באיזה שירות או פעילות אחרת באתר כפוף למדיניות זו ומשכך חשובה במיוחד קריאת מדיניות זו באופן קפדני והבנתה.

השימוש כאמור מעיד כי קראת את מדיניות זו ונתת לה את הסכמתך המלאה. להלן יפורטו הנהלים ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים באתר:

 1. בעת השימוש באתר נאסף עליך מידע. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, המוצרים ו/או השירותים שהתעניינת בהם, מידע על המיקום בו אתה נמצא או ממנו ביצעת פעולות שונות באתר וכדומה. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין. בנוסף, ייתכן שיוצמד למידע שאתה מוסר גם מידע אודותיך מצדדים שלישיים, והכל בהתאם להסכמות שהענקת לאותם צדדים שלישיים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך (זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה- IP שממנה פנית ועוד).

 

 1. האתר אינו נושא בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר (כגון בתי עסק המציעים את מוצריהם באתר וכיוצא בזה) ואשר אינם בשליטתו. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בית עסק, סוחר, אתר או גוף מסחרי.

 

 1. השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר מטרתו, בין היתר, על מנת:
  • לאפשר את שימושך באתר;
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והמוצרים המוצעים באתר;
  • לשנות ו/או לבטל שירותים ומוצרים שקיימים באתר;
  • לאפשר פרסום מידע ומוצרים מיוחדים או כל מידע אחר שבו אנו חושבים שאתה יכול להיות מעוניין באמצעות כתובת הדוא"ל שסיפקת ו/או הנייד;
  • מעקב אחר רישומים פנימיים והעברת הפרטים לצד שלישי;
  • להתאים את המודעות ו/או המוצרים שיוצגו לך לפי תחומי ההתעניינות שלך או למיקום שלך.

 

 1. הנך מביע בזאת את הסכמתך כי יבוצע תיעוד בשרתים באופן אוטומטי של כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך ו/או ממכשיר הטלפון החכם שברשותך, ובכלל זאת כתובת ה – IP שלך, המיקום שלך וכן את כל הדפים בהם ביקרת, וכי תיעוד כאמור יבוצע לצורך המטרות המנויות במדיניות פרטיות זו.

 

 1. כמו כן האתר יכול וישתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. מובהר כי דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

 1. בנוסף, ייתכן שהאתר יתיר לחברות אחרות או בעלי עסקים נוספים לפרסם את מוצריהם/שירותיהם באתר. מודעות אלה מגיעות ישירות ממחשביהם של אותן חברות או בעלי עסקים. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלו עשויות להציב Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו. בכל מקרה, האתר אינו אחראי למדיניות הפרטיות של חברות אלה או לתוכן המופיע בפרסומות שלהן או באתרים או בתכנים אליהם הפרסומות מקשרות.

 

 1. מובהר כי גם גוגל עשויה להשתמש במידע זה לצורך הערכת השימוש שלך באתר, איסוף דיווחים על פעילות אתר האינטרנט של מפעילי האתר ומתן שירותים אחרים הנוגעים לפעילות באתר ושימוש באינטרנט. כמו כן גוגל עשויה גם להעביר מידע זה לצדדים שלישיים כנדרש לעשות כך על פי דין או צדדים שלישיים כדי לעבד את המידע בשמה של גוגל.

 

 1. אתה רשאי לסרב לשימוש עוגיות על ידי בחירת ההגדרות המתאימות בדפדפן שלך, עם זאת שים לב שאם לא תשייך את כתובת ה IP שלך עם כל הנתונים אחרים שנאספו על ידי גוגל, לא תהיה מסוגל להשתמש בפונקציונליות המלאה של אתר זה. בשימוש אתר זה ובשליחת טופס עם פרטייך אתה מסכים לעיבוד המידע אודותיך על ידי גוגל למטרות המפורטות לעיל לצורך פרסום עתידי בכל אמצעי ברשות החברה.

 

 1. הנהלת האתר תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן: (א) על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת; (ב) לצורך העברתם למפרסמים ו/או לחברות האשראי על מנת להשלים רכישות של מוצרים ושירותים; (ג) במסגרת שיתופי פעולה עם חברות הקשורות עסקית עם הנהלת האתר; (ד) בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים; (ה) בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין הנהלת האתר ו/או מי מטעמה; (ו) בכל מקרה בו תסבור הנהלת האתר, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושה של הנהלת האתר ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

 

 1. להסרת ספקות, מובהר כי באתר זה מיושמות מערכות ונהלים לאבטחת מידע של משתמשים. אולם, בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, אין התחייבות שהאתר והמידע המופיע בו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית. כמו כן, הנהלת האתר מבהירה, כי במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, וכי ידוע למשתמש שהנהלת האתר לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

 

 1. לחברה מאגר מידע רשום בו ישמרו פרטיך, כמפורט לעיל, אשר בין מטרותיו ניהול מאגר לקוחות, לרבות טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים באמצעות ניתוח הרגלי הקניה וקיום מבצעים ותמריצים, דיוור ישיר למטרות אלו ולצרכים שיווקיים, עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים והעברת המידע לצדדים שלישיים לצורך משלוח הצעות מיוחדות ואחרות למשתמשי האתר. מובהר כי החברה עושה ככל שיכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות.

 

 1. מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו נעשה שימוש במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, תיודע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך.

 

 1. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח הודעה לכתובת "צור קשר" באתר והיא תטופל בהקדם האפשרי.
Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 30 ביקורות
×
js_loader